Universitats de prestigi

Posted on Octubre 23, 2010

10


* * * en castellano abajo * * *

(Atenció: post pesat i avorridíssim. Però l’havia d’escriure un dia o altre…)

Quan era a primer de periodisme vaig anar a parlar amb una profe, l’Elvira Teruel, i li vaig dir que no volia continuar, que la universitat era una estafa i que no era el que m’esperava. Em va contestar que si pretenia que les coses fossin sempre com jo m’esperava em podriria, i que millor que intentés agafar el que anava venint.

Així que vaig decidir anar a la meva, continuar la carrera i aprofitar el que em donava la uni. Vaig omplir la solicitud per fer l’intercanvi. Volia treure’m l’espineta de viatjar i fer-me un any sabàtic estudiant poc i viatjant molt. Aquest era el plan.

Vaig mirar-me la llista de destins de periodisme, i entre els més llunyans, hi havia California i Santiago de Chile. California no em va tocar ni cagando, es deu necessitar una mitja de 9 per entrar, així que cap a Xile. Fins aquí encara no m’havia mirat la part acadèmica, vaig confiar en el criteri de l’Autònoma per establir convenis… il·lusa.

El primer formulari que vaig omplir em demanava les assignatures que faria. Vaig entrar a la pàgina web de la Universitat Mayor i vaig agafar totes les de tercer i quart que m’interssaven. No em va sorprendre que em diguessin que en realitat no calia omplir aquella part, que això es feia al final. Ni tampoc que quan vaig demanar informació de la U.Mayor, l’Autònoma em digués que no tenia res. Suposo que em fiava de la seriositat de les universitats. Mai més, us ho juro.

Quan vaig començar a rebre mails de la U. Mayor, enlloc hi havia les assignatures que havia triat. Després d’enviar mails i mails –amables, exigents, desesperats, amenaçants…– mai ho vaig aclarir. A l’autònoma em van dir que això ho solucionaria quan arribés a Xile, que ells no podien fer res per facilitar-me el programa de les assignatures. Així que aire. Vaig deixar la feina i el pis i tot el que tenia per allà i vaig arribar a Santiago sense l’acord acadèmic firmat.

Un cop a Xile, i finalment amb un tutor assignat, vaig anar a aclarir això de les assignatures fantasma. Em presento amb la meva selecció i li dic: “no he encontrado los planes de estudios de estas asignaturas, los necesito para las convalidaciones. ¿Me los da por favor?”. Se’m queda mirant i em diu: “Pero estos ramos son de cuarto, aquí solo tenemos los cursos de primero”.

Volia morir-me.

Vaig deixar passar un dia, i amb la ràbia controlada vaig anar a parlar amb relacions internacionals. De relacions internacionals amb el meu tutor. Del meu tutor amb la degana, i de la degana amb el director de l’escola de periodisme. Jo no havia vist mai aquell tio, però li vaig dir tot el que pensava sobre la seva universitat de pandereta i que volia canviar-me a una universitat seriosa. Era un tal Alejandro Guillier, que als xilens us deu sonar. Vindria a ser una Mònica Terribas d’aquí, així que em va posar a treballar amb ell. I aquí estic, fent pràctiques a TVN. Què va fer l’autònoma? Res. Això era en ple agost, i a part dels mails automàtics d’ “estem de vacances fins el 25 d’agost. Si teniu una consulta urgent podeu escriure a (un altre mail) a partir del 23 d’agost” (sí, molt útil: dos dies abans). Quan van tornar ja m’havia espaviliat i ho tenia tot més o menys arreglat. Arreglat per mi, es clar. Vaig enviar més mails explicant la història i ningú se n’ha preocupat. Ja no pretenc que facin res, que em convalidin quatre crèdits i chau. Però quan torni em sentiran.

Tothom em diu que al final he tingut molta sort, que tot ha sortit fins i tot millor que el que estava planejat. Potser sí, però això no treu que el meu descontentament amb la universitat augmenti dia a dia. Des del primer semestre que vaig entrar, la incompetència i desinterès d’alguns professors em va fer enrabiar tant que vaig estar a punt d’engegar-ho vàries vegades. I tot i que amb alguns companys vam intentar organitzar-nos, mai vam acabar fent res útil. Les èpoques d’examens i les vacances es van posar pel mig i ho vam deixar estar. Aquesta es la salvació dels docents aplotronats. Així que finalment vam contribuir amablement a perpetrar tota aquesta reputació, immerescuda i buida de la universitat que he conegut. Per sort per ella, no és la única institució així…

* * * * *

(Atención: post pesado y aburridísimo. Pero lo tenía que escribir algun día …)

Cuando estaba en primero de periodismo fui a hablar con una profe, Elvira Teruel, y le dije que no quería continuar, que la universidad era una estafa y que no era lo que esperaba. Me contestó que si pretendía que las cosas fueran siempre como yo esperaba me pudriría, y que mejor intentara tomar el que viniera.

Así que decidí ir a la mía, seguir la carrera y aprovechar lo que me daba la uni. Y rellené la solicitud para hacer el intercambio. Quería quitarme la espinita de viajar y pegarme un año sabático estudiante poco y viajando mucho. Este era el plan.

Miré la lista de destinos de periodismo, y entre los más lejanos, había California y Santiago de Chile. California no me tocó ni cagando –se necesitará una media de 9 para entrar– así que para Chile. Hasta aquí todavía no me había mirado la parte académica, confié en el criterio de la Autónoma para establecer convenios … ilusa.

El primer formulario que rellené me pedía las asignaturas que iba a hacer. Entré en la página web de la Universidad Mayor y me matriculé a todas las de tercero y cuarto que me interssaven. No me sorprendió que me dijeran que en realidad no hacía falta rellenar esa parte, que esto se haría al final. Ni tampoco me sorprendió que cuando pedí información de la U. Mayor, la Autónoma me dijera que no tenía nada. Supongo que me fiaba de la seriedad de las universidades. Nunca más, os lo juro.

Cuando empecé a recibir mails de la U. Mayor, las asignaturas que había elegido no estaban en ninguna parte. Después de enviar mails y mails-amables, exigentes, desesperados, amenazantes …- nunca lo aclaré. En la Autónoma me dijeron que eso lo podría solucionar cuando llegara a Chile, porque ellos no podían hacer nada para conseguir los programas de las asignaturas. Así que aire. Dejé el trabajo y el piso y todo lo que tenía por ahí y llegué a Santiago sin el acuerdo académico firmado.

Una vez a Chile, y finalmente con un tutor asignado, fui a aclarar esto de las asignaturas fantasma. Me presento con mi selección y le digo: “no he Encontrados los planas de estudios de estas asignaturas, los necesito para las convalidaciones, ¿me los da por favor?”. Se me queda mirando y me dice: “Pero estos ramos son de cuarto, aquí sólo tenemos cursos de primero”.

Quería morirme.

Dejé pasar un día, y con la rabia controlada fui a hablar con relaciones internacionales. De relaciones internacionales con mi tutor. De mi tutor con la decana, y de la decana con el director de la escuela de periodismo. Yo nunca había visto ese tío, pero le dije todo sobre lo que pensaba sobre su universidad de pandereta y que quería cambiarme a una universidad seria. Era un tal Alejandro Guillier, a los chilenos les sonará. Sería como una Mònica Terribas de aquí, así que me puso a trabajar con él. Y aquí estoy, haciendo prácticas en TVN. ¿Qué hizo la autónoma? Nada. Esto era en pleno agosto, y aparte de los mails automáticos de “estamos de vacaciones hasta el 25 de agosto. Si tiene una consulta urgente podéis escribir a (otro mail) a partir del 23 de agosto”. Si, muy útil: dos días antes. Cuando volvieron ya me las había apañado y lo tenía todo más o menos arreglado. Arreglado por mí, claro. Envié más mails explicando la historia y nadie se ha preocupado. Ya no pretendo que hagan nada, que me convaliden cuatro créditos y chau. Pero cuando vuelva me van a oir.

Todo el mundo me dice que al final he tenido mucha suerte, que todo ha salido incluso mejor que lo que estaba planeado. Quizás sí, pero eso no quita que mi descontento con la universidad aumente día a día. Desde el primer semestre que entré, la incompetencia y desinterés de algunos profesores me hizo rabiar tanto que estuve a punto de mandarlo al carajo varias veces. Y aunque con algunos compañeros intentamos organizarnos, nunca hicimos nada útil. Las épocas de exámenes y las vacaciones se pusieron de por medio y lo dejamos. Esta es la salvación de los docentes aplotronats. Así que finalmente contribuimos amablemente a perpetrar toda esta reputación, inmerecida y vacía de la universidad que he conocido. Por suerte para ella, no es la única institución así …

Posted in: Uncategorized